A hierarchia

A Regula alapján a Rend a tagok több fokozatát foglalja magába:

  • Az engedelmességi lovagok a Rend teljes jogú tagjai, akik a beöltözéssel, a leborulva elmondott hitvallással, az oltáron aláírt fogadalmukkal, a lovaggá ütéssel, a kardvágással kötelezik el magukat, hogy halálukig törekszenek a keresztényi élet tökéletességére és a hit, az Egyház védelmére.
  • A második fokozatba tartoznak azok a szintén teljes jogú rendtagok, akiket fiatal életkoruk és/vagy tapasztalatlanságuk miatt még nem tartanak késznek arra, hogy végleges elkötelezettséget vállaljanak; ők a Rend soraiban mint ideiglenes fogadalmasok szolgálnak, amely fogadalmat háromévente megújítanak, majd engedelmességi lovaggá lépnek elő.
  • A fogadalomtételhez és beiktatáshoz (avatáshoz) az érdeklődést követően, a kommendátornál tett jelentkezés után legalább 2 év jelöltidő szükséges. A jelöltidő egy alkalommal hosszabbítható. A jelölt kötelességei a lovagokéval egyeznek meg, de jogai még nincsenek.
  • A Rendhez segítőként tartoznak a dámák is, akik saját állapotukban megmaradva különböző módon kívánnak együttműködni a Lovagrenddel, vállalva annak lelkiségét, de mindig a Lovagrend Nagymesterének irányítása mellett.

A fentebb felsoroltak mellett a Lovagrendhez csatlakozhatnak azok a felnőttek is, akik bár osztoznak az eszmékben, de nem tehetik (papok), vagy nem kívánják magukat elkötelezni a Regulának, őket mint káplánokat (püspökök, áldozópapok) vagy mint "kitüntetetteket", jótevőket vagy mint "barátokat" fogadja be a Rend.

A Regula és az Alkotmány alapján a Lovagrend élén a Nagymester áll (Krisztus Szegény Lovagjainak Mestere és a Templomos Lovagrend hercege), akit az újraalapító Nagymester halála után 3 évenként választ a tizenhárom lovagból álló káptalan (ítélőszék).

A rendi Nagykáptalant , amely az összes lovagból áll, illeti meg a törvénykezési feladat; az Ítélőtanácsot (vagy tiszteletbeli bíróságot) a fegyelmi és ellenőrzési feladat; a Magisztrális Tanácsot az irányítási politika megfogalmazása.

A Szabályzat a laudest és a vesperást írja elő napi imádságként minden rendtag számára.